Editorial Committee

Chairperson Ming-Been Lee

Members Chun-Ying Chen Frank Huang-Chih Chou Te-Jen Lai Shih-Cheng Liao Su-Jen Lu

Editor in Chief Chia-Yi Wu

Deputy Editor Chia-Ta Chan

Editors Ching-Chi Chang I-Ming Chen Chun-Yuan Lin Hung-Kuang Su Fan-ko Sun Wan-Hsiang Tai En-Liang Wu

Editorial Advisors Chia-Ming Chang Shu-Sen Chang Heng-Shuen Chen Pi-Hsia Chen Yu-Ming Cheng Chun-Kai Fang Min-Wei Huang Hsueh-Wen Hsiao Den-Liou Jain For-Wey Lung Shu-Yu Lyu Tsung-Tsair Yang Yung-Chieh Yen

Statistics Consultant Li-yu Daisy Liu

Assistant Editors I Hsiao Yu-Hsuan Hsu Chien-Chun Liao Lu Wen

  位置
  資料夾名稱
  《自殺防治學》Journal of Suicidology
  發表人
  系統管理者
  單位
  台灣自殺防治學會 (tsos)
  瀏覽
  110